Blog Image

Toppstyrt.SE

IPRED Lagen

Hur kan en demokrati få fungera på detta sätt?

Tummen upp för .torrent

IPRED Posted on 17 Dec, 2008 22:47

Det finns hopp för oss kulturnjutare,

På IDG.se kan vi idag läsa följande:

“Fildelarjakten i Danmark, där omkring 1 500 kravbrev skickats ut till påstådda fildelare vars ip-adresser samlats in av Antipiratgruppen, har fokuserats på nedladdningsprogram som DirectConnect och Kazaa.

Detta beror på att fildelning med hjälp av bittorrent-systemet innebär stora problem för antipirater. Danska Piratpartiets ordförande Ole Husgaards berättar för PC för Alla:
– Det har förekommit att man försökt komma åt bittorrentanvändare, men bara i några enstaka fall. Antipiratgrupperingarna har fokuserat på andra fildelningstjänster, där de enkelt kan se en lista på samtliga filer som en och samma användare laddar upp. Bittorrentteknologin gör det svårare för dem.

Dessa skäl gör det möjligt att mönstret kommer att upprepa sig även i Sverige efter den 1 april – och att de 2,2 miljoner svenskar som enligt Pirate Bay själva använder sajten lugnt kommer att kunna fortsätta med sin illegala fildelning.

För att fildela via program som Kazaa och DirectConnect krävs att användaren gör en mapp på sin dator tillgänglig för andra fildelare. Mappen måste i regel ha en storlek på ett visst angivet antal gigabyte, och innehållet samt uppladdarens ip-adress är synliga för övriga användare.”

Vill ni läsa hela artikeln gör ni det här, IDG.se

Det som dock är skrämmande är det ni kan läsa i slutet av artikeln där danska antipirat tomtar har lyckats med att censurera thepiratebay.org. Mycket skrämmande tanke att man i ett land i norden tillåter detta som om det våre värsta kinesiska diktaturen. Fy på er Danmark.Nya reaktioner

IPRED Posted on 07 Dec, 2008 14:10

Även i aftonbladet kan vi läsa om denna nya tilltänkta och en aning ogenomtänkta lag. Men som alla redan har förstått, utom möjligen de som tänker stifta lagen, så kan vi ju nu se möjligheter för oss att fortsätta fildela utan någta egentliga risker för upptäckt. Läs mer på Aftonbladet.seIPRED Lagen färdig

IPRED Posted on 05 Dec, 2008 14:22

Nu har regeringen lyckats färdigställa förslaget till den omtalade piratjägarlagen som likt ett skitigt finger petar i ett redan infekterat integritetssår. Hur långt ska dessa maktens ryttare få löpa innan vi, folket på riktigt talar om vad vi tycker.

Vad lagen i kort handlar om kan ni läsa på IDG.se.Utdrag från IDG

IPRED Posted on 05 Dec, 2008 14:13

Här är remissinstanserna som ställde sig bakom förslaget:
Justitiekanslern, Försvarets Materielverk, Patent- och registreringsverket, Sveriges advokatsamfund, Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, Stockholms handelskammare, Svensk Handel, Sveriges Radio, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, Copyswede, Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, International Federation of the Phonographic Industry, Bildleverantörernas förening, Svenska Förläggareföreningen, Föreningen Svenska Läromedel, Business Alliance Europe, Filmfolket och Svenska Antipiratbyrån.

Följande hade ingenting att invända eller avstod från att uttala sig:
Domstolsverket, Helsingborgs tingsrätt, Länsrätten i Stockholms län, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Kommerskollegium, Konsumentverket, Konkurrensverket, Svenskt Näringsliv, Svenska Föreningen för Industriellt rättsskydd och TeliaSonera.

Tullverket ställde sig tveksamt.

Post- och Telestyrelsen och Föreningen för en fri informationsinfrastruktur (FFII) ansåg att frågan bör utredas mer.

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet ansåg att Sverige inte bör införa bestämmelser som går längre än vad som krävs enligt direktivet.

Telenor och IT & Telekomföretagen ansåg att internetleverantörer inte bör åläggas att lämna ut personuppgifter till andra än myndigheter. Liknande åsikter framfördes av Svenska Linuxföreningen.

Datainspektionen ifrågasatte om förslaget är förenligt med de EG-rättsliga reglerna om dataskydd och med den rätt till skydd för privatlivet som följer av artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.Lagförslaget lagt

IPRED Posted on 05 Dec, 2008 14:09

Pressmeddelande från den 4 dec

Regeringen väntas idag lägga fram sitt lagförslag om den hårt kritiserade privatpolislagen IPRED1, som ger upphovsrättslobbyn polisbefogenheter. I propositionen har ingen hänsyn tagits till den massiva folkopinion som kritiserat förslaget. Inom loppet av veckor har Facebookgruppen mot förslaget engagerat mer än 60 000 personer.

Lånat från piratpartiets hemsida.

Hur kan detta ske, varför gör man så här och framför allt hur tänkte man nu?

smiley« Previous