Vi lever i ett land som sägs vara förespråkare av demokrati, tryckfrihet och öppenhet.

Säg mig då hur det kan komma sig att vi har en tingsrätt i stockholm som godtyckligt kan begära att en internetleverantör, som inte ens var den riktiga leverantören utan en s.k transit, helt enkelt inte får leverera kapacitet.

Om det nu är så att siten i fråga har gjort sig skyldig till brott, men det är inte det frågan rör, så ska ju siten stängas ner. Man kan inte ge sig på leverantören. Trodde i min enfald att vi hade nätneutralitet här, men ack vad jag bedrog mig…

Jag anser att domstolen kraftigt övertrampar sina befogenheter. Vi pratar alltså inte om att domstolen har dömt fel — vi pratar om att domstolen har dömt på ett sätt den inte har rätt att döma.

Jag blir mycket upprörd över vad som sker och att de etablerade partierna väljer att blunda eller jamsa med. Vi vill vara med att skapa rättvisa och förhindra lidande ute i den stora världen, vilket är en fantastisk målsättning, men om vi inte sätter ner foten i dessa frågor på hemmaplan kommer vår möjlighet att hjälpa andra på sikt kraftigt försämras.

Vad vet jag, det är inte orimligt att man som nästa steg ålägger operatörerna att läsa all vår e-post och sedan stänga av oss enskilda individer om något kriminellt, eller på sikt även icke önskvärt, skickas genom operatörens nät.

Kunskap är makt, att censurera är att hindra kunskap, att hindra kunskap är att begränsa makten till den som håller i censuren.

Kom igen nu, vakna och säg ifrån!

//Mattias